Naše storitve

Letno vzdrževanje

slide_thumb_letnestoritve.jpg

Podjetje Križman, d.o.o. izvaja celoten niz vzdrževalnih del na cestni in pripadajoči infrastrukturi.


Več informacij >

 

Zimsko vzdrževanje

slide_thumb_zimskostoritve.jpg

V podjetju Križman, d.o.o. imamo že več kot dvajsetletne izkušnje pri kakovostni in hitri izvedbi široke palete storitev izvajanja zimske službe in vzdrževanja infrastrukture.

Več informacij >
 

Nizke gradnje

slide_thumb_nizkestoritve.jpg

V podjetju Križman, d.o.o. smo ponosni, da znamo kakovostno izvajati tudi takšna zahtevna dela, pri tem pa zanesljivo poskrbimo za celoten inženiring, od projektiranja do izvedbe konkretnih pripravljalnih in gradbenih del.

Več informacij >

Javna razsvetljava

slide_thumb_razsvetljavastoritve.jpg

Pri novogradnjah in vzdrževanju javne razsvetljave sledimo v podjetju Križman, d.o.o. sodobnim smernicam, po katerih se namesto konvencionalnega osvetljevanja uveljavlja energetsko varčnejša, okoljsko vzdržnejša in učinkovitejša tehnologija LED.

Več informacij >

 

Zelene površine

slide_thumb_zelenestoritve.jpg

V podjetju Križman, d.o.o. izvajamo vse glavne elemente urejanja zelenih površin: od oblikovanja in gradnje do zasaditve, košnje trave, obrezovanja vej in sezonskega vzdrževanja celotnih zelenih površin.


Več informacij >
 

Čiščenje okolice

slide_thumb_ciscenjestoritve.jpg

V podjetju Križman, d.o.o. poskrbimo za kakovostno izvajanje ročnega in strojnega čiščenja prometnih površin vključno z odvozom odpadkov (pometnin). Prav tako zagotavljamo profesionalno čiščenje okolice objektov, dovoznih poti, parkirišč in drugih prometnih površin.

Več informacij >

Družbena odgovornost

V našem podjetju se pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno in ne zgolj na podlagi predpisov prizadevamo upoštevati družbene in okoljske potrebe družbe.

Več informacij >

 

Cenik

slide_thumb_cenikstoritve.jpg

Za pogovor o vaših željah, potrebah in načrtih ter izdelavo projektne ponudbe vključno s predračunom naših storitev nas pokličite po telefonu ali nam pošljite elektronsko sporočilo.

Več informacij >