Celotna izvedba nizkih gradenj

Kakovostno izvajanje zahtevne celotne izvedbe nizkih gradenj postaja ena izmed naših najmočnejših storitvenih dejavnosti. Pri teh delih zanesljivo poskrbimo za celoten inženiring, od projektiranja do izvedbe konkretnih pripravljalnih in gradbenih del. S strokovnim pristopom smo sposobni zagotoviti pri posameznih projektih celovito izvedbo vseh potrebnih del, od izkopa do vgradnje komunalnih vodov in priključkov ter zaključnih del (asfaltiranja in polaganja tlaka na zunanjih površinah).

Naše storitve na področju nizkih gradenj obsegajo:

  • novogradnjo javnih in zasebnih prometnih površin (cest, krožišč, kolesarskih stez in pločnikov)
  • dobava in vgradnja čistilnih naprav, lovilcev olj in maščob
  • izdelavo odvodnjavanj, drenažnih sistemov, ponikovalnic in ponikovalnih polj
  • projektiranje in celotno izvedbo kabelske kanalizacije in vseh drugih komunalnih vodov
  • celotna zemeljska dela
  • gradnjo skalnjakov, opornih zidov in škarp
  • zunanje ureditve okolice
  • celotno izvedbo dvorišč in tlakovanih površin ter polaganje robnikov

Zakaj izbrati nas?

Vsak od zaposlenih v podjetju Križman, d.o.o. s svojim znanjem in veščinami odločilno prispeva k napredku delovnih procesov in tehnoloških možnosti. Svoja znanja nenehno izpopolnjujemo in z dodatnim izobraževanjem poskušamo prispevati k odličnosti zastavljenih projektov. Vsak od nas je pripravljen trdo delati, se spoprijeti z novimi izzivi in se izpopolnjevati v kompleksnih projektih. Naročniki naših storitev zato ne pridobijo le rezultatov dela, ki jih omogoča celovit postroj sodobne delovne opreme in mehanizacije za hitro, kakovostno in učinkovito izvajanje dejavnosti nizkih gradenj. Deležni so tudi vseh prednosti storitev odlično izurjene in potrebam naročnikov predane delovne skupine.

Naše storitve

Strokovno izpeljane, četudi zapletene rešitve, odlično izvedene storitve, prilagojene specifičnim zahtevam naročnika projekta, so osnovno vodilo podjetja Križman, d.o.o.
V našem podjetju je strokovnost enako pomembna kot korektnost do naročnika, zato smo sposobni dogovorjene naloge opraviti hitro, kakovostno, učinkovito in celovito.

Pokličite nas: 041 649 714, 051 662 089

 

Storitve:

Sporočanje o napakah

in okvarah javne razsvetljave na območju Občine Škofljica

Sporočiti želim o naslednjem dogodku:
Captcha koda

Kliknite na sliko za prikaz nove kode.