Letno vzdrževanje cest in drugih infrastrukturnih objektov

V podjetju izvajamo celoten niz vzdrževalnih del na cestni in pripadajoči infrastrukturi. Naše storitve obsegajo:

  • redno vzdrževanje in obnavljanje cest ter drugih prometnih površin
  • sanacije poškodovanih cest in druge infrastrukture
  • sanacije makadamskih vozišč in gozdnih cest
  • čiščenje cest, jarkov in prepustov

Za kakovostno izvedbo navedenih del uporabljamo sodobno gradbeno mehanizacijo, njen obseg pa nenehno posodabljamo ter izpopolnjujemo.

Pravilen pristop in kakovostna storitev

V zadnjih letih so prometne površine v Sloveniji neprimerljivo bolj obremenjene, obenem pa so bile v preteklosti nezadovoljivo grajene in vzdrževane. Zato pri letnem vzdrževanju prometnih površin skrbno pazimo na pravilen pristop in kakovostno storitev. Za nas je pomembna celovita izvedba del, saj nikoli ne prodajamo mačka v žaklju.

Zakaj izbrati nas?

V podjetju Križman, d.o.o. upravljamo z vso potrebno profesionalno opremo in zmogljivo mehanizacijo, s katero zagotavljamo hitro in učinkovito izvajanje varovalnih, vzdrževalnih in sanacijskih dejavnosti na cestah in drugih infrastrukturnih objektih. Naša ekipa je strokovno zanesljiva, prilagodljiva in zavezana k brezhibni izpolnitvi potreb naročnikov. Pri svojem delu se zavzemamo za odličnost in okoljsko ustreznost izvajanja pogodbenih nalog.

Naše storitve

Sposobni smo strokovno izpeljati dogovorjene rešitve in naše storitve prilagoditi specifičnim zahtevam pri vsakem posameznem projektu. Naša prva dolžnost je uresničitev pogodbenih določil in zagotovitev zadovoljstva naročnika del.
Zavezani smo k čim hitrejšemu in čim bolj učinkovitemu delovanju ter zagotavljanju celovitih storitev. Za uresničitev optimalnih rezultatov smo pri izvajanju konkretnih nalog v nenehnem stiku z naročnikom, po potrebi pa tudi z lokalnimi vodstvenimi strukturami in dežurnimi službami.

Pokličite nas: 041 649 714, 051 662 089

 

 

Storitve:

Sporočanje o napakah

in okvarah javne razsvetljave na območju Občine Škofljica

Sporočiti želim o naslednjem dogodku:
Captcha koda

Kliknite na sliko za prikaz nove kode.