Urejanje in vzdrževanje zelenih površin

V skrbi za lepše in boljše okolje izvajamo vse glavne elemente urejanja zelenih površin: od oblikovanja in gradnje do zasaditve, košnje trave, obrezovanja vej in sezonskega vzdrževanja celotnih zelenih površin.
Naše storitve na tem področju obsegajo:

  • mulčanje zatravljenih in drugih zelenih površin, tudi v velikih nagibih in na neravnih površinah
  • košnjo trave na bankinah in obcestnih brežinah
  • obrezovanje in obžagovanje vejevja ter njegov odvoz; posek celotnega drevja
  • vzdrževanje parkov, športnih parkov in površin ter drugih zelenih površin
  • načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje parkov, športnih ter drugih površin
  • vzdrževanje odlagališč nenevarnih odpadkov

Odgovorna skupnost skrbi za zeleno okolje

Skrb za zeleno okolje postaja čedalje pomembnejša urbanistična prvina tako v mestih kot na podeželju. Zelene površine pozitivno vplivajo na prebivalce, zato si vsaka odgovorna skupnost prizadeva za vzdrževano in negovano mikrookolico. Rastline na zelenih površinah s svojo obliko, rastjo in življenjskimi značilnostmi predstavljajo nezamenljive elemente narave, ki prispevajo k melioraciji življenjske sredine v najširšem pomenu besede. Zelene površine v urbanih okoljih (strnjenih naseljih) pa tudi ob prometnih povezavah pozitivno vplivajo na uravnavanje mikroklime, zniževanje visoke temperature zraka, povečanje stopnje vlažnosti, reguliranje moči vetra, prečiščevanje zraka pa tudi na zmanjševanje in blaženje hrupa.

Zakaj izbrati nas?

Zaposleni v podjetju Križman, d.o.o. imamo široko znanje pri upravljanju različnih delovnih strojev, mehanizacije in pri delu z različnimi orodji ter napravami. Svoja znanja nenehno izpopolnjujemo z dodatnimi strokovnimi izobraževanji. Zato učinkovito in s potrebnim občutkom izvajamo vse dejavnosti urejanja in vzdrževanja zelenih površin. S tremi lastnimi traktorskimi mulčerji je naša ekipa vrhunsko opremljena in izurjena za profesionalno izpolnjevanje  potreb naročnikov.

Naše storitve

Dogovorjene rešitve in storitve izpeljemo strokovno in se skrbno posvetimo specifičnim potrebam naročnika pri vsakem posameznem projektu. Stremimo k učinkoviti, hitri in odlični izvedbi celovite storitve. V polni meri se zavedamo pomembnosti urejenega in skladnega naravnega okolja za lokalne prebivalce.

Pokličite nas: 041 649 714, 051 662 089

Storitve:

Sporočanje o napakah

in okvarah javne razsvetljave na območju Občine Škofljica

Sporočiti želim o naslednjem dogodku:
Captcha koda

Kliknite na sliko za prikaz nove kode.