Zimsko vzdrževanje

Ponosni smo na svoje več kot dvajsetletne izkušnje pri kakovostni in hitri izvedbi široke palete storitev izvajanja zimske službe in vzdrževanja infrastrukture. Naša ponudba zimskega vzdrževanja cest in drugih javnih ter zasebnih površin vključuje:

  • izdelavo izvedbenega programa zimske službe
  • pluženje, čiščenje in odvažanje snega,
  • soljenje površin
  • dobavo in dostavo posipnih sredstev

Izdelava izvedbenega programa zimske službe

Profesionalen načrt in pravilen pristop zimske službe predvidevata niz konkretnih ukrepov, priprav, postavitev in usposobitev za nemoteno izvajanje zimske službe že pred nastopom zimskih razmer. V podjetju Križman, d.o.o. pripravimo za naročnika podroben načrt izvajanja zimske službe z opredeljenimi ukrepi v sklopu dejavnosti in opravil, ki zagotavljajo prevoznost cest in varnost cestnega prometa v danih zimskih razmerah. Načrt natančno določa delovanje dežurne in pregledniške službe, izhodiščne pogoje in trajanje zimske službe, razporeditev čiščenja po posameznih priroritetah in postopek odstranjevanja snega s prometnih površin pa tudi posipanja in soljenja.

Čiščenje in odvažanje snega

V podjetju se zavedamo pomembnosti opravljanja zimskih del z vrhunsko tehnologijo, zato nenehno izpopolnjujemo svojo mehanizacijo in jo obnavljamo ter dograjujemo. S pomočjo partnerskih proizvajalcev namenske opreme nenehno sledimo razvoju te specifične tehnologije in jo z veseljem uvajamo v delovne procese našega podjetja.
Naša oprema in mehanizacija sta prilagojeni na slovenske razmere, predvsem specifičnim dimenzijam cest v posameznih občinah. Opremo, s katero izvajamo dela v podjetju Križman, d.o.o., redno vzdržujemo, nenehno obnavljamo, obenem pa vztrajno sledimo izboljšavam in novim tehnološkim rešitvam.

Zakaj izbrati nas?

V podjetju Križman, d.o.o. imamo celovit nabor opreme in strojne mehanizacije za hitro in učinkovito izvajanje dejavnosti na prometnih površinah v zimskih razmerah. Naša ekipa je odlično izurjena in predana potrebam naročnikov, svoja znanja pa nenehno izpopolnjujemo in se dodatno strokovno izobražujemo. Zavzemamo se za popolno in okoljsko vzdržno izvajanje delovnih nalog v zimskih razmerah.

Naše storitve

Sposobni smo strokovno izpeljati dogovorjene rešitve in storitve prilagoditi specifičnim zahtevam vsakega posameznega projekta. Naša prva dolžnost je zagotoviti pretočnost prometa in omogočiti skupnosti v domovih, pisarnah in trgovinah čim bolj nemoteno bivanje in delovanje. Zavezani smo k čim hitrejšemu in učinkovitemu delovanju ter zagotavljanju celovite storitve. Za uresničitev optimalnih rezultatov smo pri izvajanju konkretnih nalog v nenehnem stiku z lokalnimi oblastmi in dežurnimi službami.

Pokličite nas: 041 649 714, 051 662 089

Storitve:

Sporočanje o napakah

in okvarah javne razsvetljave na območju Občine Škofljica

Sporočiti želim o naslednjem dogodku:
Captcha koda

Kliknite na sliko za prikaz nove kode.